Bezpieczeństwo Narodowe

Innowacja pedagogicznaw zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

język polski

język angielski

historia