Technikum Nr 1

Technik informatyk:

Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- Matematyka

- Fizyka

Technik logistyk:

Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- język angielski

- geografia