Propozycja dla absolwentów szkoły podstawowej

Propozycja dla absolwentów szkoły podstawowej

  • TECHNIKUM NR 1

- Technik informatyk

- Technik logistyk

  • I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Innowacja pedagogiczna w zakresie bezpieczeństwa narodowego

  • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1