I Liceum Ogólnokształcące

Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- język polski

- język angielski

- historia