Kierunki Nauczania

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

TECHNIKUM NR 1

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK LOGISTYK

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

MAGAZYNIER LOGISTYK

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH