Propozycja dla absolwentów gimnazjum

Propozycja dla absolwentów gimnazjum

  • TECHNIKUM NR 1

- Technik ekonomista

- Technik informatyk

- Technik logistyk

  • I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH