Zajęcia pozalekcyjne

  • Drukuj

Wykaz zajęć pozalekcyjnych
w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Rodzaj zajęć

Forma i zakres zajęć

1.

Zajęcia rozwijające

  - Szkolny Klub Europejski EUROMY

  - Zajęcia komputerowe, komunikacja internetowa, Facebook, strona internetowa szkoły

  - Szkolny Ośrodek Kariery

  - Młodzieżowy zespół do spraw promocji szkoły

  - Zajęcia artystyczne (chór)

  - Warsztaty dziennikarskie

  - Zespół młodzieży kreatywnej (Redakcja Gazetki Szkolnej „Teraz My”)

  - Zajęcia sportowe

  - Szkolne Koło PCK

  - Wolontariat

  - Zespół stypendystów – informatycy

  - Zespół stypendystów - ekonomiści

2.

Zajęcia wyrównawcze

  - z języka polskiego

  - z matematyki

  - z języków obcych

  - z geografii

  - z historii

  - z chemii i biologii

3.

Zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminów: maturalnego i zawodowego

  - język polski

  - matematyka

  - języki obce

  - przedmioty zawodowe

4.

Konsultacje

  - pedagogiczne

  - logopedyczne

  - logistyczne

  - ekonomiczne

  - elektroniczne

  - informatyczne

  - mechaniczne

5.

Zajęcia specjalistyczne

  - korekcyjno – kompensacyjne

  - rewalidacyjne

  - terapeutyczne

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych

w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

w roku szkolnym 2015/2016.

Lp.

Forma zajęć

Tematyka zajęć

  1.  

 

 

 

Konsultacje

-mechaniczne, przygotowujące do egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

-elektroniczne, przygotowujące do egzaminu

 potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

-rozmowy indywidualne

-informatyczne, przygotowujące do egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

-z wiedzy o kulturze

-mechaniczno – informatyczne, przygotowujące

do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

-logistyczne, przygotowujące do egzaminu

 potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

  1.  

Zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego

-z matematyki

-z historii

-z języka polskiego

-z  języka  angielskiego

-z języka niemieckiego

-z geografii

-z chemii i biologii
-z fizyki

  1.  

Zajęcia fakultatywne

-z  języka  angielskiego

-z obronności

-z języka polskiego

-z języka niemieckiego

-z  języka  rosyjskiego

-z historii

-z wiedzy o społeczeństwie

-z matematyki

  1.  

Zajęcia rozwijające

-Szkolny Klub Europejski „EUROMY”

-chór szkolny

-piłka siatkowa dziewcząt

-Szkolny Ośrodek Kariery

-piłka koszykowa

-koło żeglarskie

-propagujące czytelnictwo

-koło młodych przedsiębiorców

-koło fotograficzne

  1.  

Zajęcia specjalistyczne

-korekcyjno-kompensacyjne

-terapeutyczne

-logopedyczne