Plan współpracy Dyrekcji Szkoły z Radą Rodziców na rok szkolny 2016-2017

PLAN WSPÓŁPRACY DYREKCJI  SZKOŁY Z RADĄ RODZICÓW

 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp.

Kierunek współpracy

Zadania

Formy i sposoby realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

I.

Organizacja pracy szkoły

 

 

1. Zapoznanie z organizacją pracy szkoły w b. roku szkolnym.

2. Współudział w tworzeniu prawa szkolnego.

3. Zmiany w oświatowych aktach prawnych.
4. Praca szkoły w czasie egzaminów maturalnych


5. Wybory do Prezydium Rady Rodziców
 

Omówienie arkusza organizacyjnego, kalendarza roku szkolnego, priorytetami MKO

 Opiniowanie  organizacji pracy szkoły  – 5 dni w tygodniu, system jednozmianowy.
Zapoznawanie ze zmianami, interpretacja i sposób wdrażania
 

Zapoznanie z organizacją pracy szkoły w czasie matur.
Udział w zebraniu, ukonstytuowanie się Prezydium, dyskusja nad kierunkami pracy, sformułowanie planu współpracy.

Omówienie koncepcji pracy szkoły (tworzenie nowych zawodów, kierunków kształcenia)

Wrzesień- październik 2016


Wrzesień- październik 2016

Wrzesień- październik 20136

Luty 2017

Na bieżąco

Grudzień 2016 - kwiecień 2017

Wrzesień 2016

Dyrektor


Dyrektor

Wicedyrektor

Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor

II.

Kształcenie

1. Analiza wyników matury 2016
2. Analiza wyników próbnej matury
3. Analiza wyników nauczania
 i zachowania za I semestr oraz rocznych
4. Listy gratulacyjne dla rodziców.
5. Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań
Rodziców i  Uczniów  w zakresie kształcenia i wychowania.

Prezentacja multimedialna
Prezentacja multimedialna

Zapoznanie z wynikami, dyskusja i wnioski.


Ankieta badająca potrzeby i oczekiwania, omówienie wyników, wdrożenie działań.

Wrzesień –październik 2016

Styczeń 2017
Luty 2017/ czerwiec 2017

Kwiecień / czerwiec 2017

Wrzesień 2014

Dyrektor

Dyrektor
Dyrektor

Dyrektor

Wicedyrektor

III.

Wychowanie i opieka

1. Wycieczki

2. Frekwencja

3. Ubezpieczenia i wypadki

 

Omówienie zasad organizacji wycieczek, pomoc rodziców – jako opiekunowie, organizacyjna, zakres obowiązków i odpowiedzialności;Analiza ofert firm ubezpieczeniowych i wybór
Analiza wypadków oraz sposobów  zapobiegania
 

Listopad – grudzień 2016

Wrzesień 2016Styczeń / luty 2017

Wicedyrektor

Dyrektor

 

 

IV.

Szkolenia

1.Pedagogizacja Rodziców.

Warsztaty dla Rodziców, np.: procedury maturalne, przygotowanie do egzaminów zewnętrznych. Stres egzaminacyjny, profilaktyka agresji i uzależnień, bezpieczeństwo (Zgodnie z Planem pracy szkoły, Programem Wychowawczym   i Programem Profilaktyki Szkoły)

 

 

Spotkania Dyrektora z Prezydium odbywają się raz na miesiąc,

z Przewodniczącym RR – co 2 – 3 tygodnie i w zależności od potrzeb

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej