Teraz MY

  • Drukuj

 TERAZ MY...i  jej dewiza

„ WOLNOŚĆ SŁOWA JEST NICZYM

KIEDY NIE MOŻNA ROZMAWIAĆ „

 

Gazeta szkolna „Teraz My...” wydawana w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku została powołana do życia w grudniu 1995 roku z inicjatywy mgr Hanny Lewandowskiej-nauczyciela podstaw przedsiębiorczości. Jednym z głównych celów gazety szkolnej było i jest informowanie oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Redagowanie gazety przez uczniów jest też jedną z doskonałych form ich samodoskonalenia i samorealizacji. Możliwość swobodnego wypowiadania się przez uczniów na łamach gazety nie tylko doskonali pisemną formę komunikacji interpersonalnej w szkole ale jest również realizacją jednej z najpiękniejszych form demokracji, jaką jest WOLNOŚĆ SŁOWA.

 

Członkowie redakcji gazety szkolnej mają możliwość doskonalenia się w różnych gatunkach dziennikarstwa, zarówno informacyjnych jak i publicystycznych. Oprócz doskonalenia warsztatu dziennikarskiego uczniowie pracujący w redakcji podejmowali i  podejmują ciekawe przedsięwzięcia, akcje i inicjatywy i to nie tylko na terenie szkoły ale również na terenie miasta Pułtuska. W okresie 12 lat istnienia gazety przeprowadzono m.in. następujące działania:

 

- aukcję sprzętu fotograficznego,

- 2 giełdy kwiatowe w ramach działań minibiznesowych;

- akcję „Uczymy się i pracujemy wśród zieleni”;

- 3 wystawy na „Powiatowe Forum Edukacji” ;

- konkurs plastyczny oraz wystawę pokonkursową w Domu Kultury na temat: „Moja Ojczyzna przejrzystym krajem”;

- cztery sondaże wśród uczniów na temat:

 „Co powinno zmienić się w naszym mieście w ciągu najbliższych dziesięciu

   lat?”. (Pisemną analizę wyników przekazano Burmistrzowi Pułtuska w celu

  uwzględnienia potrzeb młodzieży w strategicznym planie rozwoju naszej

 gminy);

 „Jak rozwiązać problem bezrobocia wśród absolwentów polskich szkół

  średnich i wyższych”;

 „Form walki z korupcją”,

 „Za co kocham swój kraj”

- Ranking na najpopularniejszych Polaków

- Szkolną Galerię Uczniów Pozytywnie Zakręconych

- Akcję charytatywną-zbiórkę nakrętek z PVC w powiecie pułtuskim dla 3.5 

 letniego dziecka absolwentki wybudzonego ze śpiączki.

 

Redakcja była również inicjatorem i współorganizatorem

 

 Miejskiego Festiwalu „Europa - Razem Łatwiej”.

 

Ponadto Gazeta Szkolna jest

 

- jednym z inicjatorów utworzenia Szkolnego Klubu Europejskiego „EUROMY”. W ramach współpracy z klubem przygotowała z okazji DNI EUROPY W SZKOLE sesję popularnonaukową nt. „Historia i przyszłość integracji europejskiej” oraz szkolne eliminacje I, II i III Ogólnopolskiej Olimpiady nt. „Zostań Negocjatorem!”, połączone z wystawami nt.:

- „Powiat pułtuski w drodze do Unii Europejskiej”,

- „Co może wnieść powiat pułtuski do Unii Europejskiej”,

(Powyższym uroczystościom towarzyszyło wydanie specjalnych numerów

 gazety w całości poświęconych sprawom integracji europejskiej).

 

 Redakcja również przygotowała wystawy okolicznościowe nt.:

- „Otwieranie drzwi do Wspólnej Europy”,

-   „Pułtusk - Nasza Mała Ojczyzna”,

-  „Unia Europejska”,

-  „Spacerkiem po Europie” ta ostatnia prezentowana była podczas konferencji

 w Gimnazjum nr 3 w ramach Miejskiego Festiwalu Europa – Razem Łatwiej.

 Gazeta była też współorganizatorem

- prareferendum w ramach realizacji programu edukacyjnego na temat: „Unia Europejska Młodzi Głosują”;  

Szkolne Dni Przedsiębiorczości w ramach współpracy ze Szkolnym Ośrodkiem Kariery tzw. SZOK-iem.

W 2003 roku Redakcja gazety szkolnej TERAZ MY…we współpracy ze Szkolnym Klubem Europejskim EUROMY(4 klubem  w kraju) przygotowała i przedstawiła prezentację multimedialną promującą szkołę i miasto Pułtusk na Międzynarodowym Zjeździe Klubów Europejskich odbywającym się w Business Center Club w Warszawie.

 

W latach 1997-1999 redakcja wydawała mini informator o szkole dla kandydatów i uczniów rozpoczynających naukę w Zespole Szkół Zawodowych oraz wydała 3 zeszyty poezji uczniowskiej pt. „POETYCKIE IMPRESJE”.

Z okazji 5-lecia istnienia redakcja zorganizowała jubileuszową imprezę połączoną z wystawą nt. „TWÓRCZY MAŁOLAT” oraz bufetem ekologicznym. W 2006 roku redakcja przygotowała uroczystą akademię szkolną z okazji 10-lecia istnienia gazety oraz jubileuszu 5-lecia istnienia SKE „EUROMY”.

 

Od 2004 roku redakcja gazety szkolnej realizuje z klubem europejskim autorski Program Edukacyjny mgr Hanny Lewandowskiej i mgr Jadwigi Budziszowskiej

 

 „POLSKA SZKOŁA – SZKOŁĄ DEMOKRACJI” .

 

Przy realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć  redakcja współpracowała z:

 

1. Gazetą lokalną Tygodnikiem Pułtuskim

2. Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku

3.  Fundacją Stefana Batorego w Warszawie

4. Centrum Edukacji Obywatelskiej

5. Publiczną Biblioteką im. Joachima Lelewela w Pułtusku

6. Samorządem Szkolnym

      7. Szkolnymi Klubami Europejskimi „EUROMY”,

 „EURLICEK”, ”OMNIBUS”.

 

W 2002 roku na łamy gazety wprowadzono stronę, na której są informacje w języku angielskim, a od 2004 roku również informacje w języku niemieckim i rosyjskim. Z inicjatywy redakcji gazety szkolnej w dniu 6 grudnia 2002r. organizacje młodzieżowe ze szkoły: Samorząd Szkolny oraz Szkolny Klub Europejski „EUROMY” otrzymały od dyrektora szkoły mgr Andrzeja Krawczyńskiego klucze do własnego lokum wyposażonego w komputer i drukarkę /pomieszczenia w którym mogą swobodnie realizować swoje zadania statutowe/.

 

Opiekunami gazety szkolnej oprócz jej inicjatorki mgr Hanny Lewandowskiej są: od 2000roku mgr Jerzy Zarzycki – nauczyciel informatyki, mechaniki i fizyki, od 2002roku mgr Ewa Fabisiak – nauczyciel języka angielskiego, a od 2003roku mgr inż. Anna Kalinowska nauczyciel języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych.

W okresie 13 lat istnienia gazety w pracach redakcji uczestniczyło ponad 150 uczniów. Niektórzy z nich pracowali nawet po 2 lub 3 lata. W redakcji pracowały również rodzeństwa kontynuujące tradycje rodzinne. Ania i Dorota Kowalewskie, Karolina i Piotr Salamon oraz Paweł i Przemysław Rutkowscy. To jest niewątpliwy sukces gazety, podobnie jak to, że jeden z członków redakcji, Grzegorz Świerczewski, ukończył już filologię polską, nadal pisze piękne wiersze, sztuki teatralne i pracuje w szkole jako polonista prowadzący z młodzieżą warsztaty teatralne.

  Niektórzy redaktorzy jak Piotr Salamon pełnili funkcje fotografa i redaktora sportowego w profesjonalnej prasie lokalnej. Kilka osób z redakcji uczestniczyło w warsztatach dziennikarskich a 2 redaktorki ukończyły studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim.  Najaktywniejsi redaktorzy za swoją pracę otrzymują od szkoły zaświadczenia, symboliczne nagrody książkowe oraz małe upominki rzeczowe.

Praca w redakcji jest więc dla uczniów szkoły nie tylko zabawą czy ciekawą formą spędzania wolnego czasu, ale jest i może być dla nich bogatym doświadczeniem zawodowym oraz sposobem na ciekawe życie- życie z pasją.

 

Wyróżnienia:

 

Gazeta Szkolna „TERAZ MY...” otrzymała:

 

  ?  Wyróżnienie od Wojewody Ciechanowskiego

· Podziękowanie od Burmistrza Pułtuska za debatę i wybory samorządowe

 ?  Dyplom uznania od dyrektora Zdrowia i Polityki Społecznej w Ciechanowie

· List gratulacyjny od dyrektora szkoły mgr Anny Piotrowicz

· List gratulacyjny od dyrektora szkoły mgr Andrzeja Krawczyńskiego

 

Gazeta Szkolna „TERAZ MY…” nie obchodziłaby swojego pięknego  jubileuszu gdyby nie sympatia, pomoc i wsparcie zarówno w formie rzeczowej jak i pieniężnej wielu osób. To dzięki nim udało się przetrwać gazecie już ponad 12 lat i realizować jedną z najpiękniejszych form demokracji- Wolność Słowa.

 

LISTA DARCZYŃCÓW:

 

1. Andrzej Dolecki-absolwent szkoły obecnie Starosta Powiatu Pułtuskiego, (wcześniej wspierał działania redakcji jako właściciel firmy „AKAD” w Chmielewie);

2. Tadeusz Nalewajk były Starosta Powiatu Pułtuskiego

3. Wojciech Dębski-Burmistrz Pułtuska;

4. Stanisław Gniazdowski-Prezes firmy „AGRAPLAST” w Pułtusku;

5. Waldemar Krysiak- Dyrektor Instytutu Łączności w Pułtusku;

6. Modesta Lewandowska -były Prezes PSS „Społem” w Pułtusku;

7. Andrzej Melion-były Prezes PSS „Społem” w Pułtusku;

8. Ewa Owsiewska - Dyrektor Banku BPH w Pułtusku;

9. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana  Ruszkowskiego w Pułtusku.  

 

  Opracowanie:

                        Redakcja Gazety” Teraz My…”