Pracownicy administracji i obsługi

Pracownicy administracji

  1. Zajączkowska Patrycja                referent
  2. Jusińska Agnieszka                     referent
  3. Krzykowski Józef                          kierownik gospodarczy
  4. Podlasińska Jolanta                   główna księgowa
  5. Karpowicz Elżbieta                      specjalista ds. kadr i płac
  6. Baprawski Konrad                       koordynator ds. projektów

 

 

Pracownicy obsługi

Stańczak Henryka                   robotnik gospodarczy

Szkopek Beata                        robotnik gospodarczy

Wiśniewski Andrzej                robotnik gospodarczy

Zalewska Dorota                    robotnik gospodarczy

Krzykowska Małgorzata         robotnik gospodarczy

Moszczyński Jerzy                  starszy dozorca

Rud Bolesław                         robotnik wykwalifikowany

Sosnowik Józef                       robotnik gospodarczy

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej