RUSZKOWIACY NA OGÓLNOPOLSKIEJ PREZENTACJI PROJEKTÓW MŁODZIEŻOWYCH.

OPPM
 

11 czerwca 2019r. grupa uczniów ze Szkolnego Klubu Europejskiego EUROMY – Katarzyna Piórkowska, Katarzyna Borek, Wiktoria Jaglarska, Rafał Skoczeń, Filip Kobryń wraz z opiekunem Zespołu Uczniowskiego Jadwigą Budziszewską oraz dyrektorem ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku Jarosławem Druchniakiem uczestniczyła w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych. Przedsięwzięcie, które odbyło się w Zamku Królewskim w Warszawie, zostało zorganizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nasza szkoła uczestniczy w tej obywatelskiej inicjatywie już od kilku lat, w tym roku zaprezentowaliśmy projekt Młodzi Głosują oraz autorski Polska Szkoła Szkołą Demokracji (autorek: Hanny Lewandowskiej i Jadwigi Budziszewskiej). Udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych był dla nas ciekawą lekcją demokracji. Poznaliśmy inne Zespoły Uczniowskie oraz ich sposoby realizacji projektów edukacyjnych. W dowód uznania za realizację projektów Szkoła, Opiekunowie i Zespół Uczniowski otrzymali dyplomy od Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Katarzyna Piórkowska

 

Stypendyści z Ruszkowskiego.

Stypendyści
 

 W roku szkolnym 2018/2019 dwudziestu pięciu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku otrzymało stypendium dla uczniów szkół zawodowych w ramach programu unijnego -,,Mazowsze – stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół zawodowych”. 14 czerwca br. w Zespole odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekty stypendystów, realizowane w tym roku szkolnym. Na uroczystości obecni byli: p. Elżbieta Nyga – nauczyciel – konsultant w zakresie przedmiotów zawodowych i przedsiębiorczości, p. Marta Kowalczyk – prezes firmy MARDOM, p. Maria Korbal – Prezes Oddziału Powiatowego ZNP oraz wielu innych gości, na co dzień współpracujących ze szkołą.

Galeria zdjęć

Czytaj więcej...

Drukowanie 3D w Ruszkowskim.

Drukowanie 3D.
 

 12 czerwca br. w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z wykładowcami Politechniki Warszawskiej – dr. inż. Grzegorzem Wróblewskim -Prodziekanem Wydziału Inżynierii Produkcji oraz dr. inż. Romanem Grygorukiem – adiunktem. Spotkanie rozpoczął dyrektor Zespołu - p. Jarosław Druchniak, który powitał współpracujących ze szkołą gości. W interesujących warsztatach uczestniczyli informatycy oraz tegoroczni stypendyści Marszałka Województwa Mazowieckiego. Koordynatorem współpracy z Politechniką jest p. Dorota Sobocińska. Ewa Rosińska

Galeria zdjęć

And the Oscar goes to…, czyli o edukacji filmowej na lekcji języka angielskiego.

And the Oscar goes to...
 

 W współczesnej szkole film jest ważnym narzędziem edukacyjnym, które unowocześnia proces uczenia i nauczania. Podstawy programowe wielokrotnie mówią o wykorzystaniu na zajęciach autentycznych materiałów źródłowych w tym filmów, nagrań, zdjęć. Uczniowie klasy I TEK na lekcji języka angielskiego pracowali z materiałem kinowym „Jak zostać królem”, który został nagrodzony czterema Oskarami. Film to, oparta na autentycznych wydarzeniach, historia walki króla Jerzego VI (ojca obecnie panującej królowej Elżbiety II) z jego kompleksami, zwłaszcza z wadą wymowy. W zmaganiach monarchę wspiera imigrant z Australii – Lionel Logue. Ich wspólna praca, budowanie zaufania oraz więzi prowadzą do przyjaźni pomiędzy królem a „człowiekiem z ludu”. Pofilmowe aktywności uczniów związane były głównie z rozwijaniem umiejętności mówienia przy wykorzystaniu Retell a Story Cubes i slangu filmowego, pisania recenzji, aktywnej pracy w zespołach i budowania świadomości różnorodności kulturowej. Zajęcia przeprowadziła Pani Anna Majewska.

Informacja

Informacja

 Uroczyste  zakończenie  roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się
wg następującego porządku:

 • 18.06.2019 r. (wtorek) – godz. 9:00 – Msza Święta  w Bazylice Kolegiackiej
 • 19.06.2019 r. (środa) – godz. 8:00 –  zakończenie roku szkolnego

 Po uroczystości uczniowie  spotykają się z wychowawcami klas.

Informacja

INFORMACJA

Na podstawie:

 • Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 649, z późn. zm.).
 • Komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 6 czerwca 2019 r.

       w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami zajęcia lekcyjne w Zespole Szkół Zawodowych                               im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w dniach 12 – 18 czerwca 2019 r. zostają skrócone do 30 minut i będą odbywały się wg następującego harmonogramu:

Lp.

Godziny lekcyjne

1.

8:00 – 8:30

2.

8:35 – 9:05

3.

9:10 – 9:40

4.

9:45 – 10:15

5.

10:20 – 10:50

6.

10:55 – 11:25

7.

11:30 – 12:00

8.

12:05 – 12:35

 • Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 • W przypadku zmiany w organizacji pracy Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego na stronie internetowej szkoły zamieszczane będą na bieżąco informacje. 

  Dyrektor Szkoły

Jarosław Druchniak

Prelekcja

Prelekcja
 

5 czerwca 2019 r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku p. Katarzyną Grzechnik i p. Arkadiuszem Chmielem dotyczącym bezpieczeństwa, konsekwencji prawnych za czyny karalne, a także bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego. Jednocześnie uczniowie klasy drugiej i klasy pierwszej spotkali się z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pułtusku p. Barbarą Duszczyk aby wysłuchać prelekcji dotyczącej szkodliwości tytoniu na organizm człowieka. Spotkanie otworzyła i przywitała zaproszonych gości pani Angelika Chrzanowska – wicedyrektor. Koordynatorzy spotkania: Aleksandra Lasocka, Izabela Nuszkiewicz. A.L.

Informacja

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w  Pułtusku Zarządzeniem wewnętrznym nr 071.27.2019  zarządził skrócenie czasu pracy  o godzinę  dla pracowników administracji i obsługi  Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego  w Pułtusku pracujących w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 28 st.C. Skrócenie czasu pracy obowiązuje od 11 do 19 czerwca 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego.

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

30 maja br. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Moje zwierzę w obiektywie ” , będącego częścią projektu realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku. Komisja oceniająca w składzie: p. Jarosław Druchniak - dyrektor Zespołu, p. Dorota Majkowska – wicedyrektor oraz p. Aleksandra Stańczak (fotograf, autorka blogu „Patrz oczyma, fotografuj sercem”) wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: 1. Kategoria gimnazjalistów: I miejsce - Hubert Kiela – PSP nr 4 w Pułtusku Wyróżnienie – Monika Gralewska – ZSP w Przemiarowie 2. Kategoria uczniów szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce – Rafał Skoczeń – ZSZ im. Jana Ruszkowskiego II miejsce – Michał Stępniewski - ZSZ im. Jana Ruszkowskiego III miejsce – Marcin Jeleń ZSZ im. Jana Ruszkowskiego. Laureatom serdecznie gratulujemy! Nagrody zostaną wręczone podczas spotkania podsumowującego realizację projektów stypendialnych uczniów i absolwentów naszej Szkoły. Koordynatorki projektu: p. Dorota Sobocińska p. Anna Świerczewska

Kreatywni Ruszkowiacy w PM nr 5.

Projekt teatralny
 

29 czerwca br. grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku zaprezentowała humorystyczny skecz „Książę Ferdek” podczas spotkania integracyjnego dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5. Dzięki inicjatywie p. dyrektor – Anny Dubaj kreatywni Ruszkowiacy będą uczestniczyć w przyszłym roku szkolnym w projekcie teatralnym „Exellent start to be smart” we współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. W przedsięwzięciu weźmie udział Zespół Kreatywnej Młodzieży wraz z opiekunami – p. Dorotą Sobocińską i p. Anną Świerczewską. E. Rosińska

Ciekawa lekcja demokracji.

Lekcja demokracji.
 

 Premier Wielkiej Brytanii powiedział: „Hołd, jaki winniśmy złożyć demokracji, musi obejmować małego człowieka wchodzącego do małej kabiny, w której małym ołówkiem uczyni mały krzyżyk na małej kartce papieru. Żadna uczona rozprawa nie jest ważniejsza od tego właśnie czynu.” Winston Churchill 23 maja 2019 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone szkolne prawybory do Parlamentu Europejskiego. W głosowaniu brało udział 301 uczniów z 16 klas. Prawybory organizowane są w szkole Ruszkowskiego od 2001roku w ramach programu edukacyjnego „Młodzi Głosują” oraz autorskiego programu „Polska Szkoła Szkołą Demokracji”. Celem akcji „Młodzi Głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez: -umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze; -dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów; -zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej skierowane do dorosłych wyborców.

Galeria zdjęć

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 21/2018/2019

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 21/2018/2019    
z dnia 15  maja 2019 r.

23  maja  2019  r. (czwartek) odbędą się zebrania z Rodzicami oraz dzień otwarty w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku (wszystkie typy szkół dla młodzieży).

Porządek zebrań:

 • 16:00 – spotkanie Rodziców uczniów klas: II TL, II TLE,  II TEk,  III TL a, III TL b, III TI a, III TI b, w sali nr 22 z dyrekcją szkoły w sprawie organizacji oraz procedur egzaminów zawodowych w wyodrębnionych kwalifikacjach. Zobowiązuje wychowawców klas do uczestniczenia w spotkaniu.
 • 16:00 – 18:00 – spotkania z wychowawcami

Porządek spotkań:

   1.Przedstawienie Procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

   2.Przekazanie Rodzicom informacji na temat instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.                                                                                                                         3. Przekazanie pisemnych informacji o proponowanych ocenach końcowych oraz sprawy bieżące.     

Czytaj więcej...

Propozycja dla absolwentów szkoły podstawowej

Propozycja dla absolwentów szkoły podstawowej

 • TECHNIKUM NR 1

- Technik informatyk

- Technik logistyk

 • I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Innowacja pedagogiczna w zakresie bezpieczeństwa narodowego

 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

 

Propozycja dla absolwentów gimnazjum

Propozycja dla absolwentów gimnazjum

 • TECHNIKUM NR 1

- Technik ekonomista

- Technik informatyk

- Technik logistyk

 • I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH

Kierunki Nauczania w roku szkolnym 2019/2020

Propozycja dla absolwentów gimnazjum

TECHNIKUM NR 1

- Technik ekonomista

- Technik informatyk

- Technik logistyk

 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH

Propozycja dla absolwentów szkoły podstawowej

TECHNIKUM NR 1

- Technik informatyk

- Technik logistyk

 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Innowacja pedagogiczna w zakresie bezpieczeństwa narodowego

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

 

 

czerwiec 2019
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej